Püre haline getirilmiş kestane şekerinin üzerine çikolata kaplanarak elde edilmiş, harika bir şekerlemedir.